Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 866 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksdagsledamöternas arvoden 15 748 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar 3 670 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet 2 448 000
Sammanlagt 21 866 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringarna av riksdagsledamöternas arvoden 1.3.2014 och 1.3.2015 (riksdagens arvodeskommission 12.12.2013) samt justering av kostnaderna för resor i hemlandet 122
Sammanlagt 122

2015 budget 21 866 000
2014 budget 21 744 000
2013 bokslut 21 301 302