Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         40. Statens revisionsverk
       23. Statsrådets kansli

Statsbudgeten 2015

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 866 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Riksdagsledamöternas arvoden 15 748 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar 3 670 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet 2 448 000
Sammanlagt 21 866 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringarna av riksdagsledamöternas arvoden 1.3.2014 och 1.3.2015 (riksdagens arvodeskommission 12.12.2013) samt justering av kostnaderna för resor i hemlandet 122
Sammanlagt 122

2015 budget 21 866 000
2014 budget 21 744 000
2013 bokslut 21 301 302