Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
         01. Riksdagsledamöterna
              01. Omkostnader för riksdagsledamöterna
         10. Riksdagens kansli
         20. Riksdagens justitieombudsman
         30. Utrikespolitiska institutet
         40. Statens revisionsverk
         90. Riksdagens övriga utgifter
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. RiksdagsledamöternaPDF-versio

01. Omkostnader för riksdagsledamöterna (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 21 866 000 euro.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Riksdagsledamöternas arvoden15 748 000
Riksdagsledamöternas kostnadsersättningar3 670 000
Riksdagsledamöternas resor i hemlandet2 448 000
Sammanlagt21 866 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändringarna av riksdagsledamöternas arvoden 1.3.2014 och 1.3.2015 (riksdagens arvodeskommission 12.12.2013) samt justering av kostnaderna för resor i hemlandet122
Sammanlagt122

2015 budget21 866 000
2014 budget21 744 000
2013 bokslut21 301 302