Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

09. Övriga utgifter för statsskuldenPDF-versio

20. Arvoden och andra utgifter för statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 37 100 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av förberedelser för statens upplåning och skuldhantering, upptagande och emission av lån, återbetalning av lån, utgifter som förorsakas av derivatavtal, sakkunnigarvoden och andra arvoden samt till betalning av övriga utgifter för förverkligandet av upplåning och skuldhantering

2) till driftskostnader för clearing- och betalningssystem och till betalning av utgifter för anskaffning av kortfristig tillfällig finansiering samt till reklam- och marknadsföringskostnader i anslutning till emission av avkastningsobligationer.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de kostnader som föranleds av den befintliga skuldstocken och upplåningen under åren 2014—2015 samt av åtgärderna inom skuldhanteringen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Emissions-, försäljnings- och marknadsföringskostnader 21 400 000
Inlösenavgifter och ombudsmannaarvoden 500 000
Utgifter för mottagen kontantsäkerhet 14 000 000
Övriga utgifter 1 200 000
Sammanlagt 37 100 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Sänkning av inlösenavgifterna -1 500
Sammanlagt -1 500

2015 budget 37 100 000
2014 budget 38 600 000
2013 bokslut 15 588 212