Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
         01. Ränta på statsskulden
              90. Ränta på statsskulden
         09. Övriga utgifter för statsskulden

Statsbudgeten 2015

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 729 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, föråldrade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring: Skulden i euro uppgick den 31 december 2013 till 89 758 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,9 %. Som beräkningsantagande för 2015 års upplåning har använts 0,4 % kort ränta för ränteperioder på under tre år och 1,6 % lång ränta för ränteperioder på över tre år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

  
Avkastningsobligationslån1
Serieobligationslån1 674
Övriga obligationslån16
Övriga masskuldebrevslån1
Skuldförbindelselån15
Skuldebrevslån och övriga lån22
Sammanlagt1 729

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Precisering av kalkylen för ränteutgifterna57 000
Ändring av prognosen för räntenivån-50 000
Ändring av ränteprognosen-53 000
Sammanlagt-46 000

2015 budget1 729 000 000
2014 budget1 775 000 000
2013 bokslut1 721 864 843