Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

01. Ränta på statsskuldenPDF-versio

90. Ränta på statsskulden (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 729 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntor på statsskulden, föråldrade räntor och räntor som förorsakas av kortfristig tillfällig finansiering samt utgifter för de derivatavtal som ingåtts för att reglera låneportföljens riskposition.

Förklaring:Skulden i euro uppgick den 31 december 2013 till 89 758 miljoner euro och den genomsnittliga nominella räntan på skulden var 1,9 %. Som beräkningsantagande för 2015 års upplåning har använts 0,4 % kort ränta för ränteperioder på under tre år och 1,6 % lång ränta för ränteperioder på över tre år.

Inkomster som dras av från bruttoutgifterna är ränteinkomster från statslån och inkomster som flyter in från derivat som skyddar räntebetalningen i fråga om statslån.

Beräknad användning av anslaget (mn euro)

   
Avkastningsobligationslån 1
Serieobligationslån 1 674
Övriga obligationslån 16
Övriga masskuldebrevslån 1
Skuldförbindelselån 15
Skuldebrevslån och övriga lån 22
Sammanlagt 1 729

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Precisering av kalkylen för ränteutgifterna 57 000
Ändring av prognosen för räntenivån -50 000
Ändring av ränteprognosen -53 000
Sammanlagt -46 000

2015 budget 1 729 000 000
2014 budget 1 775 000 000
2013 bokslut 1 721 864 843