Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

52. Statlig finansiering av utgifterna för skyddshemsverksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av ersättningar för kostnader som föranleds av skyddshemsverksamheten.

Förklaring:På riksnivå koncentreras ansvaret för att ordna skyddshemsverksamhet till Institutet för hälsa och välfärd, som väljer tjänsteproducenter och sköter utbetalningen av statsunderstöd samt övervakningen av dess användning.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Kommunernas andel av finansieringen (överföring från mom. 28.90.30) 4 000
Nivåförändring 4 000
Sammanlagt 8 000

2015 budget 8 000 000