Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

50. Statsunderstöd för kostnaderna för grundande av ett barnsjukhus som tillhandahåller riksomfattande offentlig hälsovård (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 15 000 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av statsunderstöd till den stiftelse som låter bygga barnsjukhuset som ska tillhandahålla riksomfattande offentlig hälsovård.

Förklaring:Anslaget får användas till betalning av kostnader som föranleds av byggandet av ett nytt barnsjukhus. För byggandet av barnsjukhuset ansvarar Stiftelsen Nya Barnsjukhusets Stöd utgående från den projektplan som Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) gjort upp. Stiftelsen är till sin skatterättsliga ställning en allmännyttig och icke-vinstsyftande aktör. Den konkurrensutsätter byggandet av barnsjukhuset i enlighet med upphandlingslagen. Då barnsjukhuset står färdigt kommer där att finnas en hyresgäst, som är en aktör som tillhandahåller offentlig hälso- och sjukvård, för närvarande HUS.

Då barnsjukhuset står färdigt kommer de allmännyttiga tjänster för den offentliga hälso- och sjukvården som föreskrivs i lag att fullgöras. Avsikten är att byggnaden utöver sitt eget område ska tillgodose det riksomfattande behovet av specialiserad sjukvård för barn och ungdomar.

Social- och hälsovårdsministeriet fattar beslut om det statsunderstöd som ska beviljas stiftelsen. På det statsunderstöd som ska beviljas tillämpas vad som bestäms i statsunderstödslagen (688/2001).

Totalkostnadsförslaget för byggandet av det nya barnsjukhuset uppgår till sammanlagt 160 000 000 euro, varav 40 000 000 euro finansieras med statsunderstöd, 40 000 000 euro med understöd från HUS, 30 000 000 euro genom medborgarinsamling och 50 000 000 euro med främmande kapital.


2015 budget 15 000 000