Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

35. Statsandel till kommunerna för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 314 165 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel enligt lagen om utkomststöd (1412/1997) för kostnader i anslutning till det grundläggande utkomststödet.

Förklaring:Antalet hushåll som får grundläggande utkomststöd år 2015 beräknas vara ca 235 000.

Storleken på utkomststödets grunddel fastställs i 9 § i lagen om utkomststöd (1412/1997) enligt vilken beloppen justeras i enlighet med lagen om folkpensionsindex (456/2001). Storleken på grunddelen för en ensamboende vuxen är 480,20 euro i månaden 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd, ökning av utgifterna för utkomststödet som beror på nedskärningen av barnbidragen 3 000
Införande av ett skyddat belopp av arbetsinkomster -1 800
Ändring i behovskalkylen -14 385
Det strukturpolitiska programmet -3 000
Sammanlagt -16 185

2015 budget 314 165 000
2014 budget 330 350 000
2013 bokslut 318 653 737