Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

31. Statsunderstöd till kommunerna för projekt inom social- och hälsovården och för vissa andra utgifter (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd för anläggnings- och utvecklingsprojekt inom social- och hälsovården enligt vissa lagar som gäller social- och hälsovården samt lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) och de förordningar som givits med stöd av den

2) till ordnande av stödtjänster för långtidsbostadslösa

3) till övervakning och kontroll av utvecklingsprojekt

4) till betalning av ersättning för riksomfattande uppgifter i anslutning till förvaltningen av statsunderstöd för utvecklingsprojekt

5) till genomförande av det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården.

Förklaring:Prioriteringsområdena för projekt som stöds med statsunderstöd fastställs i det nationella utvecklingsprogrammet för social- och hälsovården (Kaste II).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -5 000
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -1 500
Omfördelning -2 000
Nivåförändring -1 000
Sammanlagt -9 500

2015 budget 2 000 000
2014 budget 11 500 000
2013 bokslut 17 900 000