Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2015

57. Statsunderstöd för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 608 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och utvecklingsutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader.

Förklaring:Vid dimensioneringen av anslaget har det beräknade servicebehovet samt Penningautomatföreningens avkastning från moment 33.50.56 beaktats.

Genom konkurrensutsättning samt kvalitetsutveckling och kvalitetsrevision dämpar man stegringen när det gäller priserna på vårddagar vid rehabiliterings- och vårdinrättningarna samt sörjer för kvaliteten på rehabiliteringsservicen.

Det beräknas att ca 18 630 personer får rehabilitering år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av minskning i antalet frontveteraner -2 000
Sammanlagt -2 000

2015 budget 8 608 000
2014 budget 10 608 000
2013 bokslut 6 008 000