Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2015

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 988 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter för rehabilitering av frontveteraner med stöd av 22 § 2 mom. i lotterilagen (1047/2001) och lagen om rehabilitering av frontveteraner (1184/1988)

2) till betalning av undersöknings- och reseutgifter inom rehabiliteringen av frontveteraner

3) till betalning av sakkunnigarvoden som hänför sig till rehabiliteringskostnader

4) till betalning av utgifter för tjänster för rehabilitering som ges i hemmet.

Förklaring:Det anslag som grundar sig på Penningautomatföreningens avkastning minskar i motsvarande grad behovet av anslag under moment 33.50.57.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av minskning i antalet frontveteraner -4 400
Tryggande av nivån på veteranrehabiliteringen 1 400
Sammanlagt -3 000

2015 budget 20 988 000
2014 budget 23 988 000
2013 bokslut 30 588 000