Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna
              50. Fronttillägg

Statsbudgeten 2015

54. Frontunderstöd till vissa utländska frivilliga frontmän (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 000 euro.

Anslaget får användas

1) enligt de grunder som statsrådet fastställer till betalning av frontunderstöd till utländska frivilliga frontmän som lever i svåra omständigheter i Estland eller någon annanstans på det tidigare Sovjetunionens område och som inom Finlands försvarsmakt deltog i 1939—1945 års krig

2) till betalning av frontunderstöd till frivilliga frontmän som är fast bosatta i Finland.

Förklaring:Syftet är att bidra till utkomsten för veteraner som lever under knappa ekonomiska förhållanden.

Verksamhetens omfattning 2012—2015

  2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
         
Antalet mottagare av understöd 167 128 105 80
Understöd, euro/person 540 540 540 540

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring till följd av minskning i antalet utländska frivilliga frontmän -5
Sammanlagt -5

2015 budget 55 000
2014 budget 60 000
2013 bokslut 70 000