Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

53. Statens pensionsersättning för tiden för vård av barn och för tiden för studier (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 800 000 euro.

Anslaget får användas till statens andel av pensionsersättningen enligt 8 § i lagen om pensionsersättning som ska betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003).

Förklaring:Kostnaderna för pension som beviljats för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier ersätts helt och hållet av statens medel.

Statens ersättning betalas ut med ett års fördröjning. Det anslag som ska reserveras i budgeten gäller ersättningarna för 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 800
Sammanlagt 800

2015 budget 3 800 000
2014 budget 3 000 000
2013 bokslut 1 349 703