Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

50. Statens andel av sjömanspensionskassans utgifter (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 61 500 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statens andel enligt 152 § i lagen om sjömanspensioner (1290/2006).

Förklaring:Statens andel av sjömanspensionsutgifterna är 1/3.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av ArPL-index -600
Ändring i behovskalkylen 100
Sammanlagt -500

2015 budget 61 500 000
2014 budget 62 000 000
2013 bokslut 56 602 949