Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

56. Statsandel till alterneringsersättning (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 41 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsandel till alterneringsersättning i enlighet med lagen om alterneringsledighet (1305/2002) så som i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner (555/1998) och i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) bestäms om statsandel.

Förklaring:Utgifterna för alterneringsersättningarna finansieras på samma sätt som motsvarande arbetslöshetsförmåner. Statens andel av de ersättningar som betalas till medlemmarna i en arbetslöshetskassa motsvarar grunddagpenningens andel av den inkomstrelaterade dagpenningens fulla belopp. Alterneringsersättningarna till personer som inte hör till någon arbetslöshetskassa finansieras helt av staten.

Kravet på arbetshistoria för alterneringsledighet har höjts från nuvarande tio år till 16 år, användningen har bundits vid den lagstadgade åldern för ålderspension så att den övre åldersgränsen är den undre åldersgränsen för ålderspension minskat med tre år och alterneringsledighetens längd har ändrats från 90—359 kalenderdagar till 100—360 kalenderdagar. Förutsättningarna för alterneringsvikarierna har ändrats så att som vikarie ska anställas en arbetslös person som har varit inskriven som arbetssökande utan avbrott eller i perioder minst 90 kalenderdagar under 14 månader före alterneringsledighetens början. Reformen träder i kraft den 1 september 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Höjning av kravet på arbetshistoria till 16 år -12 000
Partiell frysning av FP-index -300
Ändring i behovskalkylen 1 550
Sammanlagt -10 750

2015 budget 41 400 000
2014 budget 52 150 000
2013 bokslut 51 742 000