Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 847 300 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag.

Förklaring:Grunden för dimensioneringen av anslaget är behovet av bostadsbidrag enligt lagen om allmänt bostadsbidrag. På behovet av bostadsbidrag inverkar de förändringar som sker i antalet bidragstagare samt i bidragstagarnas boendeutgifter och inkomster. Bostadsbidraget har dimensionerats utgående från de kostnader som förutsätts enligt den lag som träder i kraft vid ingången av 2015. Nivån på de boendeutgifter som ska beaktas vid beviljande av bostadsbidrag 2015 har fastställts i lag. Övriga faktorer som inverkar på bostadsbidragets belopp och som ska indexjusteras, exempelvis bassjälvriskandelar och de vårdutgifter som ska beaktas vid beviljande av bidrag ska justeras till 2015 års nivå i överensstämmelse med ändringen av folkpensionsindex. Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats det skyddade beloppet för förvärvsinkomster som man enades om i rambeslutet för åren 2015—2018 enligt det strukturpolitiska programmet och som börjar tillämpas den 1 september 2015. Antalet bostadsbidragstagare beräknas vara ca 205 600 vid utgången av 2014 och 218 000 vid utgången av 2015. Det genomsnittliga bidraget beräknas vara ca 295 euro vid utgången av 2014 och 331 euro vid utgången av 2015. Ökningen i det genomsnittliga bidraget beror på ökningen i boendeutgifter och de höjningar av maximiboendeutgifterna för bostadsbidraget samt sänkningen av självriskandelarna som man enades om i rambeslutet för 2014—2017 och som fastställdes i regeringsprogrammet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av FP-index -1 500
Revidering av bostadsbidraget 41 000
Ändring i behovskalkylen 73 800
Det strukturpolitiska programmet 8 000
Sammanlagt 121 300

2015 budget 847 300 000
2014 budget 726 000 000
2013 bokslut 670 000 000