Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

(21.) Produktivitetsanslag för social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förnyande av alkoholnäringsregistret (överföring till moment 33.02.05) -100
Återföring av avdrag i samband med produktivitetsprogrammet (överföring till moment 33.02.05) -108
Överföring till moment 33.03.63 -82
Inbesparing som gäller sektorforskningen (regeringsprogr.) -1 500
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -1 406
Nivåförändring 2 126
Sammanlagt -1 070

2014 budget 1 070 000
2013 bokslut 1 000