Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
              40. Energistöd
              43. Kyotomekanismerna
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

28. Främjande av materialeffektiviteten (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) för sådan utrednings- provnings-, metodutvecklings- och informationsverksamhet som främjar materialeffektiviteten

2) delfinansiering av andra EU-godkända projekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

3) mindre betydande kostnadsandelar av bidragskaraktär till ett belopp av högst 130 000 euro som utbetalas i samband med utvecklingen av kartläggningen av materialflöden i företagen och som anknyter till företagens försök som gäller kartläggning av materialflöden.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget ska användas för projekt som anknyter till verkställande av det nationella programmet för materialeffektivitet, som offentliggjordes i december 2013. Genom projekten främjas materialeffektiviteten i produktionen så att företagens konkurrenskraft förbättras och de skadliga miljökonsekvenserna minskar. Anslaget används också för försök som gäller kartläggning av materialflöden.

Samhälleliga effektmål
  • — En effektivare användning av material ökar energieffektiviteten och konkurrenskraften och främjar en övergång till hållbara produktions- och konsumtionsmönster.

2015 budget 500 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 500 000