Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              62. Utvecklande av landsbygden
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

(43.) Landskapsutvecklingspengar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av en post av engångsnatur -500
Sparbeslut -5 566
Sammanlagt -6 066

2014 budget 6 066 000
2013 bokslut 11 866 000