Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

51. Vissa former av sjömansservice (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 579 000 euro.

Anslaget får användas

1) med stöd av sjömansservicelagen (447/2007) till betalning av statsandelen för tjänster avsedda för främjande av sjömäns välfärd

2) med stöd av lagen om ersättning av statsmedel för sjömäns resekostnader (1068/2013), till betalning av ersättning till arbetsgivare för sjömäns resekostnader

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Sjömansservicebyråns utgifter har även finansierats med medel under moment 31.30.50. Avsikten är att lagen om lästavgift ska upphävas, och understödet på 499 000 euro för sjömansserviceverksamhet är avsett att betalas med medel under detta moment.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Statens andel av sjömansservicebyråns utgifter 1 079 000
Statens andel till arbetsgivarna för vissa resekostnader för sjömän 1 500 000
Sammanlagt 2 579 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 31.30.(50) 499
Sammanlagt 499

2015 budget 2 579 000
2014 budget 2 080 000
2013 bokslut 2 001 939