Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

(04.) Konsumentforskningscentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -100
Löneglidningsinbesparing -6
Lönejusteringar 14
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -1 776
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -7
Nivåförändring 11
Sammanlagt -1 864

2014 budget 1 864 000
2013 bokslut 2 206 000