Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              50. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

64. Överföringsutgifter för investeringar i sysselsättningsfrämjande syfte (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd i enlighet med statsrådets förordning om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012)

2) till betalning av understöd enligt 1—2 kap. i statsrådets förordning om användningen av vissa sysselsättningsanslag (1345/2002) som utfärdats med stöd av lagen om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002).

Mervärdesskatteutgifter med anknytning till investeringsutgifter som betalas med medel under momentet och som har samband med statens sysselsättningsarbetsprogram har budgeterats under moment 32.01.29 för mervärdesskatteutgifter inom ministeriets förvaltningsområde.

Med medel under momentet får även investeringsutgifter betalas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med medel under momentet betalas kostnader som föranleds av förbindelser som ingåtts före 2015. Investeringsunderstödet i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsprogrammet enligt lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (916/2012) och förordningen om investeringsunderstöd i sysselsättningsfrämjande syfte och sysselsättningsarbetsprogram (1075/2012) har slopats. Investeringsunderstödet i sysselsättningsfrämjande syfte har delvis ersatts med understödet för utvecklande av företagens verksamhetsmiljö enligt lagen om statsunderstöd för utvecklande av företagsverksamhet (9/2014) som finansieras med medel under moment 32.30.45.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
         
Förbindelser som ingåtts före år 2015 8 000 5 000 2 900 15 900
Utgifter sammanlagt 8 000 5 000 2 900 15 900

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Understöd för utveckling av företagens verksamhetsmiljö (överföring från moment 32.30.45) -500
Nivåförändring 1 344
Sammanlagt 844

2015 budget 8 000 000
2014 budget 7 156 000
2013 bokslut 14 303 218