Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              50. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

50. Lönegaranti (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter enligt lönegarantilagen (866/1998) och lagen om lönegaranti för sjömän (1108/2000)

2) till betalning av fordringar som återkrävts och ska återbetalas och räntor på dem

3) till betalning av myndigheternas avgifter och rättegångskostnader som anknyter till förfarandet med lönegaranti samt av konkurskostnader, till ett belopp av högst 673 000 euro.

Anslaget får också användas till konsumtionsutgifter.

Förklaring:Genom systemet med lönegaranti kan utbetalningen av de fordringar som de anställda har i anslutning till anställningsförhållandet tryggas vid arbetsgivarens konkurs eller vid annan betalningsoförmåga. Som lönegaranti kan sådana fordringar betalas som följer av ett anställningsförhållande och som arbetsgivaren skulle ha varit skyldig att betala arbetstagaren.

De inkomster på 42 327 000 euro som motsvarar utgifterna för lönegarantierna har antecknats under moment 12.32.31.

De uppskattade räntorna på 1 000 000 euro på återbäringen av lönegarantier har budgeterats under moment 12.32.99.

Jämförelsetal för lönegarantin

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Betalningar enligt lönegarantin (1 000 euro) 39 035 37 000 43 000
Betalningar enligt lönegarantin som återkrävts av arbetsgivarna (1 000 euro) 6 513 6 000 6 900
Antalet arbetstagare som fått betalning enligt lönegarantin 9 306 8 800 9 600
Antalet arbetsgivare som fått lönegarantibeslut 2 572 2 400 2 600
Genomsnittlig tid för handläggning av ansökningar (dagar) 61 60 65
Andelen ansökningar som handlagts på kortare tid än 2 månader (%) 65 65 65

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 6 000
Sammanlagt 6 000

2015 budget 43 000 000
2014 budget 37 000 000
2013 bokslut 39 111 257