Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              44. Regionalt transportstöd
              50. Lönegaranti
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

44. Regionalt transportstöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av transportstöd i enlighet med statsrådets förordning om regionalt transportstöd som utfärdats med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Genom statsrådets förordning om transportstöd har tilllämpningen av systemet med transportstöd förlängts till utgången av 2017.

Transportstöd betalas till små och medelstora företag med verksamhet i glest bebyggda områden, dvs. NUTS 2-regionerna i östra och norra Finland samt den ekonomiska regionen Saarijärvi-Viitasaari, för långa varutransporter. Målet med transportstödsystemet är att minska de extra kostnader som föranleds företagsverksamheten i avlägsna och glest befolkade områden för transportsträckor som är längre än genomsnittet och på så sätt upprätthålla och öka företagsverksamheten på dessa områden.

Transportstöd betalas till ca 300 små och medelstora företag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -67
Sammanlagt -67

2015 budget 5 000 000
2014 budget 5 067 000
2013 bokslut 5 039 000