Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

89. Kapitalinvestering i nystartade företags kapitalplaceringsverksamhet (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 20 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av teckningspriset för aktier och av annat kapital i det bolag som förvaltas av Innovationsfinansieringsverket Tekes och som bedriver kapitalplaceringsverksamhet som riktar sig till nystartade företag. Investeringarna görs via statens och privata investerares gemensamma fonder. I investeringarna kan staten godta mindre avkastning än privata investerare eller ta större risker.

Förklaring:Innovationsfinansieringsverket Tekes har 2014 inlett kapitalplaceringsverksamhet som är en del av det tillväxtfinansieringsprogram som ingår i statsrådets ramar för statsfinanserna 2014—2017 och av omorganiseringen av statens kapitalplaceringsverksamhet. Investeringarna görs i kapitalplaceringsfonder av Tekes Pääomasijoitus Oy tillsammans med privata investerare. Tekes Pääomasijoitus Oy är ett helt och hållet statsägt företag där Tekes utövar ägarstyrningen. Tyngdpunkten i fondernas placeringsverksamheten i det inledande skedet ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska bolag. Beloppet av investeringsåtagandena år 2015 bedöms uppgå till 15—20 miljoner euro och investeringarna kan innefatta statligt stöd. Till kostnaderna för verksamheten för Tekes Pääomasijoitus Oy beräknas det åtgå högst 500 000 euro.


2015 budget 20 000 000
2014 budget 20 000 000