Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

88. Kapitalinvestering i Finlands Industriinvestering Ab (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 80 000 000 euro.

Anslaget får användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital.

Förklaring:Av anslaget ska 30 000 000 euro användas för den verksamhet som Fonden för tillväxtfonder II bedriver. Genom den statliga finansieringen aktiveras inhemskt och utländskt privat kapital på den finländska riskkapitalmarknaden. Fonden för tillväxtfonder II inrättades vid ingången av 2014 och har ett kapital på 130 000 000 euro varav Finlands Industriinvestering Ab:s andel är 60 000 000. I detta syfte höjs Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital med 30 000 000 euro varje år åren 2014—2015. Finlands Industriinvestering Ab förvaltar Fonden för tillväxtfonder II för egen räkning och för de institutioners räkning som investerar i den. Fonden investerar på marknadsvillkor i venture capital-fonder och tillväxtfasens buyout-fonder verksamma i Finland. Tyngdpunkten i investeringsverksamheten ligger på tillväxtorienterade och internationellt inriktade finländska små och medelstora företag i enlighet med regeringsprogrammet och det tillväxtfinansieringsprogram som regeringen linjerade ut i rambeslutet den 27 mars 2013.

Av anslaget ska 50 000 000 euro användas för att höja Finlands Industriinvestering Ab:s aktiekapital för kapitalplaceringsverksamhet som främjar förnyelse, större mångsidigheten och tillväxt hos industriella företag samt tillväxten hos företag inom bioekonomi, cleantech och hälsovård. Ett anslag av motsvarande storlek anvisades för detta syfte i den första tilläggsbudgeten för 2014. Med anslaget inleds ett finansieringsprogram genom vilket investeringar görs i industriella finländska bolag som bedöms vara lönsamma. Det nya finansieringsprogrammet främjar en bredare och starkare bas för industribolagen och de bolag som betjänar dem. Med tanke på näringslivets struktur är det ändamålsenligt att sprida konjunkturrisken i fråga om enskilda branscher och bolag och skapa en mer mångsidig företagsstruktur Målet är att främja målföretagens konkurrenskraft, tillväxt och sysselsättningsförmåga.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Regeringens tillväxtsatsningar 50 000
Sammanlagt 50 000

2015 budget 80 000 000
2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 30 000 000