Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

87. Kapitallån till Finnvera Abp (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 000 000 euro.

Anslaget får användas för att bevilja Finnvera Abp kapitallån enligt 12 kap. 1 § i aktiebolagslagen (624/2006) utan ränta och säkerhet för att användas för rekapitalisering av fonden Aloitusrahasto Vera Oy. Om den finansiella verksamheten i det bolag som ska rekapitaliseras uppvisar förlust, kan lånet avskrivas.

Förklaring:Avsikten är att återbetalningstiden på kapitallånet är högst 15 år. Aloitusrahasto Vera Oy fungerar som en kapitalinvesterare som kompletterar den finansiella marknaden. Genom fondens verksamhet kompletteras den finansiella marknaden mellan finansiering av produktutvecklingsverksamhet och privat kapitalplaceringsverksamhet särskilt för företag i begynnelse- och inledningsfasen. Fonden investerar i nyetablerade teknologiföretag samt i teknikintensiva eller innovativa serviceföretag.

Målföretagen ska ha potential för att kunna utvecklas till tillväxtföretag och för internationalisering. För fondens förvaltning ansvarar Finnveras dotterbolag Veraventure Ab. Avsikten med anslaget är att förebygga brister på marknaden för riskkapitalplaceringar, vilka gör det svårare att få riskkapital särskilt för snabbväxande företag samt företag som inleder och utvidgar sin verksamhet.

I enlighet med det tillväxtfinansieringsprogram som regeringen linjerade ut våren 2013 upphör Finnvera Abp:s kapitalplaceringsverksamhet vid utgången av 2017. Kapitalplaceringsverksamheten för företag i begynnelse- och inledningsfasen överförs stegvis till Tekes, som inleder kapitalplaceringsverksamheten för den tidiga fasen år 2014.


2015 budget 5 000 000
2014 budget 5 000 000
2013 bokslut 10 000 000