Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

(07.) Omkostnader för Centralen för turistfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Verksamheterna vid Centralen för turistfrämjande föreslås bli överförda till Finpro rf från och med den 1 januari 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Statsunderstöd för turistfrämjande verksamhet (överföring till moment 32.20.41) -10 030
Löneglidningsinbesparing -5
Lönejusteringar 11
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -13
Sammanlagt -10 037

2014 budget 10 037 000
2013 bokslut 11 091 000