Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

(02.) Teknologiska forskningscentralen VTT:s omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Enligt lagen om Teknologiska forskningscentralen VTT, som träder i kraft 2014, upphör Teknologiska forskningscentralen VTT:s verksamhet den 31 december 2012. Verksamheten fortsätter i form av ett bolag med specialuppgifter från och med den 1 januari 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Produktivitetsavdrag (det gamla produktivitetsprogrammet) -177
Statsunderstöd för VTT Ab:s verksamhet (överföring till moment 32.20.49) -82 103
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54) -1 420
Forskningsinfrastrukturer (regeringsprogr.) -6 390
Löneglidningsinbesparing -115
Lönejusteringar 217
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22) -789
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50) -158
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -104
Sammanlagt -91 039

2014 I tilläggsb. 2 283 000
2014 budget 91 039 000
2013 bokslut 89 187 000