Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

42. Understödjande av tidningspressen (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 500 000 euro.

Anslaget får användas för att stödja tidningar som publiceras på de riksomfattande minoritetsspråken svenska, samiska, romani eller karelska samt motsvarande elektroniska publikationer, motsvarande elektroniska publikationer på teckenspråk samt produktionen av svenskspråkiga nyhetstjänster. Anslaget får också användas för produktion av innehåll på samiska eller karelska i anslutning till tidningar som ges ut på finska eller svenska.

Förklaring:Avsikten med anslaget är att främja pluralismen och mångsidigheten i den inhemska tidningspressen och informationsförmedlingen.


2015 budget 500 000
2014 budget 500 000
2013 bokslut 500 000