Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

(50.) Statsunderstöd ur lästavgifterna (förslagsanslag)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet slopas i budgeten. Lästavgift ska inte längre tas ut och lagen om lästavgift (189/1936) upphävs som budgetlag.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring till moment 26.20.01 -241
Överföring till moment 29.01.51 -48
Överföring till moment 29.80.50 -12
Överföring till moment 32.40.51 -499
Sammanlagt -800

2014 I tilläggsb. 151 000
2014 budget 800 000
2013 bokslut 970 000