Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

46. Miljöstöd för fartygsinvesteringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas inget anslag.

Fullmakt

År 2015 får förbindelser enligt de fullmakter som beviljats tidigare år ingås för att bevilja miljöstöd för rederiers fartygsinvesteringar till den del som fullmakten inte har använts.

Förklaring:

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -20 000
Sammanlagt -20 000

2015 budget
2014 II tilläggsb.
2014 budget 20 000 000
2013 bokslut 38 000 000