Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              51. Prisstöd för lotsning
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

43. Förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 86 420 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av stöd enligt lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport (1277/2007) till fartyg som är upptagna i handelsfartygsförteckningen.

Förklaring:Det stöd som betalas till fartygen motsvarar beloppet av de förskottsinnehållningar som verkställts på den sjöarbetsinkomst som en skattskyldig sjöfarare erhållit från ett ovan avsett fartyg som är infört i handelsfartygsförteckningen och av de socialskyddsavgifter som arbetsgivaren har betalat för inkomsten samt de sjömanspensionsförsäkrings-, arbetslöshetsförsäkrings-, olycksfallsförsäkrings- och grupplivförsäkringspremier liksom den andel av premierna för grupplivförsäkring för fritiden och tilläggsförsäkringen i fritidsförsäkringen som arbetsgivaren betalar. För begränsat skattskyldigas del motsvarar stödet endast den verkställda källskattens belopp och det belopp av socialskyddsavgiften som arbetsgivaren betalat.

År 2015 betalas stöd för de kostnader som uppkommit under tiden 1.7.2014—30.6.2015. För passagerarfartyg som får ta mer än 120 passagerare motsvarar stödet det belopp av förskottsinnehållningar, arbetsgivares socialskyddsavgifter och källskatt för tiden 1.11.2014—31.10.2015 i fråga om arbetsgivarprestationer som lämnats och betalats till skatteförvaltningen.

År 2013 betalades det ca 85 miljoner euro i stöd. Det uppskattas att det 2015 i handelsfartygsförteckningen finns 116 fartyg som omfattas av stödet. Av dessa är 98 lastfartyg och 18 passagerarfartyg. Bruttodräktigheten för de fartyg som är upptagna i förteckningen uppskattas vara sammanlagt närmare 1 578 937 ton. År 2013 var stödet till de lastfartyg som erhöll stöd i genomsnitt 375 823 euro per fartyg och andelen av bruttolönerna ca 37,6 %. År 2013 var stödet till de passagerarfartyg som erhöll stöd i genomsnitt 2 417 276 euro per fartyg och andelen av de bruttolöner som betalades för sjöarbete ca 33,5 %.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändringen av anslagsnivån enligt flotta 1 720
Sammanlagt 1 720

2015 budget 86 420 000
2014 budget 84 700 000
2013 bokslut 84 962 723