Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

79. Livscykelsfinansieringsprojekt (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 97 750 000 euro.

Anslaget får användas till utgifter som föranleds av utvecklingsinvesteringar i trafikledsnätet som genomförs som livscykelprojekt.

Fullmakt

Trafikverket bemyndigas att ingå avtal enligt de fullmakter som beviljats tidigare år till den del fullmakterna inte har använts.

Förklaring:Under momentet budgeteras de anslag som behövs för statens medfinansiering i alla livscykelprojekt. År 2015 finansieras tre livscykelprojekt under momentet.

Projekt

  Godkänd Färdigt för trafik Fullmakt att ingå avtal
mn €
Beräknad användning
mn €
Anslag 2015
mn €
Behov av finansiering senare
mn €
             
Oavslutade livscykelprojekt            
E18 Muurla—Lojo I tilläggsbudg. för 2004 2008 700,0 244,0 41,3 414,7
E18 Forsby—Kotka Budget 2010 2014 650,0 39,8 54,5 555,7
E18 Fredrikshamn—Vaalimaa Budget 2014 2018 660,0 3,0 2,0 655,0
Sammanlagt     2 010,0 286,8 97,8 1 625,4

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

2015 2016 2017 2018— Sammanlagt fr.o.m. 2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 97 800 106 000 101 200 1 418 300 1 723 300

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 686,1 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projekten framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behov av anslag som behövs för att projekten kan fortsätta 28 750
Sammanlagt 28 750

2015 budget 97 750 000
2014 budget 69 000 000
2013 bokslut 47 000 000