Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

70. Anskaffning av isbrytare (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 55 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för anskaffning av en ny isbrytare.

Fullmakt

För anskaffning av en isbrytare bemyndigas Trafikverket att ingå avtal enligt den fullmakt som beviljats 2013 till den del som fullmakten inte har använts.

Förklaring:Isbrytaren färdigställs för verksamhetsperioden 2015—2016. I budgeten för 2013 har en fullmakt på 125 miljoner euro beviljats för anskaffning av en isbrytare. Fullmakten justerades till 128 miljoner euro i den femte tilläggsbudgeten för 2013. Vid dimensioneringen av fullmakten har ett belopp på ca 123 miljoner euro beaktats som anskaffningskostnad för en standardisbrytare och ett belopp på ca 5 miljoner euro beaktats som kostnad för oljebekämpningsutrustning. Utgifterna för underhåll, bemanning och drift av Murtaja finansieras under moment 31.10.20 från och med 2016. Utgifter som föranleds av oljebekämpningsberedskapen finansieras från moment 35.10.20. Behovet av tilläggsfinansiering under momentet är 500 000 euro från och med att fartyget tas i drift.

Användningen av fullmakten föranleder staten utgifter till ett belopp av 55,0 miljoner euro 2015.

Fullmakterna för tidigare år beräknas bli förnyade till ett belopp av ca 20 miljoner euro. Förnyandet av fullmakterna föranleds av nya avtal som ingås när projektet framskrider.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Behov av anslag som justeringen av fullmakten medför 3 000
Nivåförändring 6 000
Sammanlagt 9 000

2015 budget 55 000 000
2014 budget 46 000 000
2013 bokslut 27 000 000