Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

35. Statsbidrag för byggande av en metrolinje västerut (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 88 713 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsunderstöd för byggandet av en metrolinje västerut.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Inom Västmetroprojektet ska Helsingfors metro byggas ut från Gräsviken till Mattby. Understödet betalas ut utifrån kostnaderna från året innan. Fram till utgången av 2013 har byggkostnaderna uppgått till sammanlagt 412 miljoner euro. Byggkostnaderna uppskattas år 2014 uppgå till ca 301 miljoner euro, varav statsunderstödets andel utgör 30 % motsvarande 90,2 miljoner euro. Den del av anslaget för 2015 som fattas finansieras genom anslag som beviljats tidigare år och som förblivit oanvända.

Understödet för byggande av Västmetron har åren 2011—2014 medfört utgifter för staten till ett belopp av 127,7 miljoner euro. Understöd till ett värde av sammanlagt 110,7 miljoner euro enligt 2014 års kostnadsnivå kommer uppskattningsvis att betalas även åren 2015—2016.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 Sammanlagt fr.o.m. 2015
       
Förbindelser som ingåtts före år 2015 88 713 20 400 109 113

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anslagsbehov som föranleds under projektet 32 969
Sammanlagt 32 969

2015 budget 88 713 000
2014 budget 55 744 000
2013 bokslut 24 000 000