Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

05. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinstPDF-versio

01. Intäktsföring av de statliga affärsverkens vinst

Under momentet beräknas inflyta 345 000 000 euro.

Förklaring:Inkomsterna inflyter i enlighet med lagen om statliga affärsverk (1185/2002) som intäktsföring av vinst på basis av resultatet år 2014.

Intäktsföringen av vinst beräknas uppgå till 345 miljoner euro, varav Forststyrelsens andel är ca 135 miljoner euro.

Intäktsföring av affärsverkens vinst, mn euro

   
Senatfastigheter 210
Forststyrelsen 135
Sammanlagt 345

2015 budget 345 000 000
2014 I tilläggsb. 50 000 000
2014 budget 220 000 000
2013 bokslut 240 000 000