Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

04. Andel i statens penninginstituts vinstPDF-versio

01. Andel i Finlands Banks vinst

Under momentet beräknas inflyta 150 000 000 euro.

Förklaring:Enligt lagen om Finlands Bank (214/1998) ska en del av bankens vinst reserveras för statens behov. Enligt lagen ska hälften av vinsten överföras till reservfonden och återstoden av vinsten reserveras för statens behov. Bankfullmäktige kan dock enligt lagen besluta att vinsten ska användas på något annat sätt, om detta är motiverat med hänsyn till bankens ekonomiska ställning eller reservfondens storlek. Den andel som ska intäktsföras till staten innefattar 27 miljoner euro i intäkter från grekiska statsobligationer. Dessa placeringar har gjorts inom ramen för Europeiska centralbankssystemets värdepappersmarknadsprogram. Motsvarande utgift har budgeterats under moment 28.01.69.

  2011 2012 2013 2014
         
Intäktsföring av Finlands Banks vinst, mn euro 195 185 227 180
Andel av vinsten från året innan, % 69 73 67 75

2015 budget 150 000 000
2014 I tilläggsb. 30 000 000
2014 budget 150 000 000
2013 bokslut 227 000 000