Hoppa till innehåll
  Svara på användarenkäten om denna webbplatsen och bidra till utvecklingen av en ny webbplats med information om statsbudgeten. Gå till enkäten via denna länk.

Statsbudgeten 2015

03. Utdelningsinkomster och inkomster av försäljning av aktierPDF-versio

01. Utdelningsinkomster, kapitalåterbäringar och nettoinkomster av försäljning av aktier

Under momentet beräknas inflyta 2 149 000 000 euro i nettoinkomster.

Momentet är delvis nettobudgeterat. Högst 4 000 000 euro av de inkomster som under momentet inflyter av försäljningen av aktier får användas till betalning av försäljningsprovisioner föranledda av aktieförsäljningen.

Förklaring:Inkomsterna inflyter som utdelningsinkomst från statens aktieinnehav, som kapitalåterbäring och som inkomst från försäljning av statens aktier. Den allmänna utgångspunkten för utdelningspolitiken är att statsbolag och intressebolag betalar utdelning som mätt i utdelning per resultat motsvarar börsbolagens normala nivå.

Utdelningsinkomsterna och kapitalåterbäringarna beräknas uppgå till 985 miljoner euro och nettoinkomsterna från aktieförsäljning antas uppgå till 1 164 miljoner euro.


2015 budget 2 149 000 000
2014 I tilläggsb. 510 000 000
2014 budget 1 475 200 000
2013 bokslut 1 415 684 460