Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              01. Inkomster från Europeiska garantifonden för jordbruket
              02. Inkomster från EU för landsbygdsutveckling
              03. Inkomster från EU för utveckling av fiskerinäringen
              04. Andra inkomster från EU
              20. Statens andel av inkomsten av totospel
              32. Växtförädlingsavgifter
              40. Vattenrättsliga fiskerihushållningsavgifter
              41. Avgifter för tillstånd att fiska i Tana älv
              42. Avgifter för jakt på hjortdjur
              44. (12.30.43 och 44) Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter
              45. Jaktvårdsavgifter
              99. Övriga inkomster inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

44. (12.30.43 och 44) Fiskevårdsavgifter och spöfiskeavgifter PDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 9 580 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på 88 och 99 c § i lagen om fiske (286/1982).

Fiskevårdsavgiften är 24 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. Då det beräknas att antalet fiskevårdsavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 250 000 och antalet fiskevårdsavgifter som gäller en period på sju dygn till minst 40 000 år 2015, beräknas det inflyta sammanlagt 6 280 000 euro under momentet. Utöver detta beräknas under momentet inflyta 5 000 euro i inkomster från försäljning av adress- och namnuppgifter ur fiskevårdsavgiftsregistret.

Spöfiskeavgiften är 31 euro för ett kalenderår och 7 euro för en fiskeperiod på sju dygn. Då det beräknas att antalet spöfiskeavgifter som gäller ett kalenderår uppgår till minst 95 000 och antalet spöfiskeavgifter som gäller fiskeperioder på sju dygn till minst 50 000 år 2015, inflyter totalt 3 295 000 euro. Ett belopp som motsvarar de inkomster som beräknas inflyta av spöfiskeavgifterna år 2014 och från vilket har dragits av de beräknade utgifter som staten föranleds för att ta ut avgiften 2014 delas ut till ägarna av fiskevattnen 2015.

Den utgift som ska användas för främjande av fiskerihushållningen och spöfiskeavgifter har antecknats under moment 30.40.51.

Momentets rubrik har ändrats.


2015 budget9 580 000
2014 budget9 462 000
2013 bokslut8 921 014