Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
       11. Skatter och inkomster av skattenatur
       12. Inkomster av blandad natur
         24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         25. Justitieministeriets förvaltningsområde
              10. Domstolarnas inkomster
              15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänster
              20. Utsökningsavgifter
              99. Övriga inkomster inom justitieministeriets förvaltningsområde
         26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         28. Finansministeriets förvaltningsområde
         29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
         33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
         35. Miljöministeriets förvaltningsområde
         39. Övriga inkomster av blandad natur
       13. Ränteinkomster, inkomster av försäljning av aktier och intäktsföring av vinst
       15. Lån
     Anslag

Statsbudgeten 2015

15. Inkomster från allmänna intressebevakningstjänsterPDF-versio

Under momentet beräknas inflyta 22 200 000 euro.

Förklaring: Inkomsterna grundar sig på lagen om förmyndarverksamhet (442/1999), lagen om ordnande av intressebevakningstjänster i förmyndarverksamheten (575/2008) och statsrådets förordning om storleken på intressebevakarens arvode (696/2012).

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2015
budgetprop.
  
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 
— intäkter av försäljningen av prestationer22 200
— övriga intäkter-
Intäkter sammanlagt22 200
- varav intäkter som inte nettobudgeteras under omkostnadsmomentet22 200
Intäkter sammanlagt22 200
  
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 
— särkostnader18 400
— andel av samkostnaderna10 500
Kostnader sammanlagt28 900
  
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-6 700
Kostnadsmotsvarighet, %77

2015 budget22 200 000