Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Miljö- och naturvård

Statsbudgeten 2015

(55.) Understöd för reparationsverksamhet (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Förklaring:Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i budgeten.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Programmet för att förbättra äldres boende (hissunderstöd) -3 000
Överföring av reparationsunderstöd till Bostadsfonden -25 000
Sparbeslut -15 000
Sammanlagt -43 000

2014 budget 43 000 000
2013 bokslut 50 500 000