Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

56. Tolktjänster för gravt handikappade (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 41 500 000 euro.

Anslaget får användas till ordnande av tolktjänster enligt lagen om tolkningstjänster för handikappade personer (133/2010).

Förklaring:Folkpensionsanstalten svarar för ordnandet av tolktjänsterna för gravt handikappade. Utgifterna för tolktjänsterna beräknas uppgå till 41 500 000 euro. Antalet personer som är berättigade till tolktjänster beräknas uppgå till ca 5 600 år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Ändring i behovskalkylen 2 500
Sammanlagt 2 500

2015 budget 41 500 000
2014 budget 39 000 000
2013 bokslut 35 965 538