Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

53. Militärunderstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 19 200 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av militärunderstöd enligt militärunderstödslagen (781/1993).

Förklaring:Det beräknas att 13 900 personer omfattas av militärunderstödet år 2015. Ca 5,5 % av understödstagarna är anhöriga till beväringar och civiltjänstgörare årligen. Grundbidragets belopp för de anhöriga utgör sammanlagt ca 1 400 000 euro på årsnivå.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om indexjusteringar år 2015. Enligt förslaget ska en indexhöjning på 0,4 procent genomföras på förmåner som är bundna till folkpensionsindexet och arbetspensionsindexet. En partiell frysning av indexhöjningen gäller momenten 33.10.53, 33.10.54, 33.20.50, 33.20.51, 33.20.52, 33.20.55, 33.20.56, 33.30.60, 33.40.50, 33.40.51, 33.40.52, 33.40.60, 33.50.50 och 33.50.51.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Partiell frysning av FP-index -100
Ändring i behovskalkylen -700
Sammanlagt -800

2015 budget 19 200 000
2014 budget 20 000 000
2013 bokslut 18 900 000