Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         02. Tillsyn
         03. Forskning och utveckling
              51. Barnbidrag
              53. Militärunderstöd
              54. Bostadsbidrag
              55. Underhållsstöd
         30. Sjukförsäkring
         40. Pensioner
         50. Stöd till veteranerna

Statsbudgeten 2015

51. Barnbidrag (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 377 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av barnbidrag enligt barnbidragslagen (796/1992).

Förklaring:Av anslaget under momentet betalas uppskattningsvis barnbidrag för i medeltal 1 014 100 barn år 2015. Av dem är ca 154 600 barn till ensamförsörjare. Till ensamförsörjare betalas barnbidraget förhöjt. Antalet familjer som får barnbidrag år 2015 beräknas vara ca 557 900.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av barnbidragslagen. Enligt förslaget kommer barnbidragsutgifterna att minska med 113 000 000 euro 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärd, nedskärning på ca 8 % i barnbidragen -113 000
Ändring i behovskalkylen 4 400
Sammanlagt -108 600

2015 budget 1 377 800 000
2014 budget 1 486 400 000
2013 bokslut 1 484 400 000