Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
              20. Civiltjänst
         60. Energipolitik
         70. Integration

Statsbudgeten 2015

20. Civiltjänst (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 939 000 euro.

Anslaget får användas

1) för kostnader som föranleds av civiltjänst som ordnas med stöd av civiltjänstlagen (1446/2007), med undantag av lönekostnaderna

2) för kostnader för civiltjänstepliktiga som blir utan tjänstgöringsplats i enlighet med 46 § 3 mom. i civiltjänstlagen.

I fråga om överföringsutgifterna budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Förstatligandet av civiltjänsten förändrade ställningen för dem som saknar tjänstgöringsställe, eftersom de tjänsteuppgifter som civiltjänstcentralen erbjuder numera endast kan vara sådana som hör till centralen, och inte såsom tidigare uppgifter som hör till Lappträsk kommuns ansvarsområde. Förändringen påverkar antalet personer som hemförlovas från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring.

Man försöker minska antalet civiltjänstpliktiga som blir utan tjänstgöringsplats genom att främja en ökning av antalet till buds stående civiltjänstgöringsplatser med hjälp av en aktiv marknadsföring av civiltjänstgöringen till potentiella tjänstgöringsplatser. Avsikten är dessutom att processen för ansökan om tjänstgöringsplats ska effektiviseras på individuell nivå både under utbildningsperioden och efter den. Målet är att mindre än 10 % av de tjänstgöringspliktiga ska bli utan tjänstgöringsplats.

Merparten tjänstgöringspliktiga lämnade utbildningscentralen för att fullgöra arbetstjänsten vid en annan tjänstgöringsplats så snart de fått en plats.

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Personer som ansökt om civiltjänstgöring 2 250 2 250 2 200
Antal utbildade personer 1 757 1 800 1 800
Antal personer som saknade tjänstgöringsplats efter utbildningsperioden 351 350 300
— antal personer som hemförlovats från civiltjänstcentralen efter fullgjord tjänstgöring 45 20 20

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Övriga utgifter i samband med överföring av personal (överföring till moment 32.01.02) -144
Sammanlagt -144

2015 budget 4 939 000
2014 budget 5 083 000
2013 bokslut 5 505 400