Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Trafiknätet
              01. Trafikverkets omkostnader
              20. Bastrafikledshållning
              70. Anskaffning av isbrytare
              78. Vissa trafikledsprojekt
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

41. Statsbidrag för byggande och underhåll av vissa flygplatser (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av statsbidrag för investeringar i konstruktioner och anordningar på flygfälten i Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michel samt för utgifter för underhåll. Investeringsunderstödet får vara högst 90 % av investeringsutgifterna. Det sammanlagda beloppet av andra understöd får vara högst 70 % av driftsutgifterna. Understöden beviljas för kostnaderna utan mervärdesskatt.

Förklaring:Avsikten är att det år 2015 av anslaget ska användas 1 miljon euro för investerings- och underhållsutgifter för Seinäjoki (Rengonharju) och S:t Michels flygplatser.


2015 budget 1 000 000
2014 budget 1 000 000
2013 bokslut 1 000 000