Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              40. Vissa statsunderstöd
         10. Trafiknätet
         50. Forskning

Statsbudgeten 2015

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 978 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till sammanslutningar och museiverksamhet inom trafik- och kommunikationssektorn samt för stödjande av projekt som främjar utveckling av digitala tjänster, säker användning av dem samt kommunikationsfärdigheter. Anslaget får dessutom användas för bidrag till Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo.

Förklaring:Anslaget är avsett för understöd till museer inom trafik- och kommunikationssektorn samt till täckandet av kostnaderna för bistående vid myndighetsuppgifter. Anslaget får användas till att betala bidrag till projekt som främjar utvecklingen av digitala tjänster och säker användning av dem, självregleringsåtgärder och kommunikationsfärdigheter. Avsikten är att 2015 anvisa Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000 euro för grundlig renovering och utbyggnad av Mobilia centralhus.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Museer inom trafik- och kommunikationssektorn 385 000
Stiftelsen Mobilia 134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000
Sammanslutningar inom trafiksektorn 25 000
Informationssamhällsprojekt 84 000
Sammanlagt 978 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Byggnadsbidrag till Mobilia (överföring från moment 31.10.20) 350
Nivåförändring -400
Sammanlagt -50

2015 budget 978 000
2014 budget 1 028 000
2013 bokslut 622 000