Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning och verksamhetsområdets gemensamma utgifter
              01. Kommunikationsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom kommunikationsministeriets förvaltningsområde
              40. Vissa statsunderstöd
         10. Trafiknätet
         20. Myndighetstjänster för trafiken
         30. Stöd till trafiken och köp av tjänster
         40. Kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation
         50. Forskning
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

40. Vissa statsunderstöd (fast anslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 978 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av understöd till sammanslutningar och museiverksamhet inom trafik- och kommunikationssektorn samt för stödjande av projekt som främjar utveckling av digitala tjänster, säker användning av dem samt kommunikationsfärdigheter. Anslaget får dessutom användas för bidrag till Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo.

Förklaring: Anslaget är avsett för understöd till museer inom trafik- och kommunikationssektorn samt till täckandet av kostnaderna för bistående vid myndighetsuppgifter. Anslaget får användas till att betala bidrag till projekt som främjar utvecklingen av digitala tjänster och säker användning av dem, självregleringsåtgärder och kommunikationsfärdigheter. Avsikten är att 2015 anvisa Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo 350 000 euro för grundlig renovering och utbyggnad av Mobilia centralhus.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Museer inom trafik- och kommunikationssektorn385 000
Stiftelsen Mobilia134 000
Kiinteistö Oy Tieliikennemuseo350 000
Sammanslutningar inom trafiksektorn25 000
Informationssamhällsprojekt84 000
Sammanlagt978 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Byggnadsbidrag till Mobilia (överföring från moment 31.10.20)350
Nivåförändring-400
Sammanlagt-50

2015 budget978 000
2014 budget1 028 000
2013 bokslut622 000