Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 100 000 euro.

Anslaget får användas för ersättande av skador som inträffat 2013 eller tidigare och kostnader enligt 2 § i lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) samt till betalning av skogscentralernas utgifter för sakkunnighjälp.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Anslaget får användas för ersättningar av skador som förorsakats av översvämningar som inträffat 2013 eller tidigare. Lagen om ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar (284/1983) upphävdes den 1 januari 2014.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Förändrat behov -741
Sammanlagt -741

2015 budget 100 000
2014 budget 841 000
2013 bokslut 5 379 000