Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2007 (RP 122/2006 rd)
   Allmän motivering
   Detaljmotivering
     Allmänna bestämmelser
     Inkomstposter
     Anslag
       23. Statsrådet
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Utrikesförvaltningen
         30. Internationellt bistånd
         50. Närområdessamarbete
         99. Övriga utgifter inom utrikesministeriets förvaltningsområde
              22. Utgifter för underhåll av Finlands krishanteringsstyrkor
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden
       37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2015

66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 94 888 000 euro.

Förklaring: Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 8 565 000 euro jämfört med det belopp på 86 323 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av ökningen av Finlands finansiella bidrag för utgifter för FN:s fredsbevarande verksamhet, inkl. UNIFIL-operationen i Libanon, för FN:s budget, för planen för grundrenovering av FN:s högkvarter och för Internationella brottmålsdomstolen samt för ändringar i valutakurserna.


2007 budget94 888 000
2006 II tilläggsb.3 277 000
2006 budget84 886 000
2005 bokslut74 550 458